ค่าเช่ารถขั้นพื้นฐานหน้าเว็บไซต์

  • ไม่รวมค่าประกันชดเชยค่าเสียหายยกเว้น
  • ราคารวมภาษีแล้ว
  • สำหรับฮอกไกโดจะมีการปรับเปลี่ยนค่าเช่ารถขั้นพื้นฐาน (ค่าเช่าเฉพาะฤดูกาล) เฉพาะช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคมเท่านั้น
  • ตรวจสอบค่าเช่ารถเฉพาะฤดูกาลได้ ที่นี่

รถยนต์รุ่น Basic

K class

รุ่นรถยนต์ :
DAYZ เป็นต้น
จำนวนคน :
รถยนต์รุ่นเล็ก 4 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
4,650 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
4,650 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
5,940 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
4,950 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
990 เยน

S class

รุ่นรถยนต์ :
ROOMY, VITZ,NOTE เป็นต้น
จำนวนคน :
5 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
4,950 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
4,950 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
6,430 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
5,440 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
990 เยน

A class

รุ่นรถยนต์ :
corollafielder เป็นต้น
จำนวนคน :
5 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
6,430 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
7,420 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
8,910 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
7,420 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,180 เยน

รถยนต์รุ่น Mini Van

MV class

รุ่นรถยนต์ :
SIENTA เป็นต้น
จำนวนคน :
6 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
7,920 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
8,910 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
10,890 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
8,910 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,480 เยน

รถยนต์รุ่น High Grade

HC class

รุ่นรถยนต์ :
MARKX,TEANA เป็นต้น
จำนวนคน :
5 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
8,910 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
10,890 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
13,860 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
10,890 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,980 เยน

รถยนต์รุ่น Wagon

WA class

รุ่นรถยนต์ :
SERENA(8ที่นั่ง), VOXY(8ที่นั่ง) เป็นต้น
จำนวนคน :
7,8 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
12,870 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
13,860 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
18,810 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
13,860 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,980 เยน

WB class

รุ่นรถยนต์ :
ELGRAND,VELLFIRE เป็นต้น
จำนวนคน :
8 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
14,850 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
16,330 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
21,780 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)
16,330 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
2,470 เยน
Page Top