แนะนำเกี่ยวกับรถยนต์

ลูกค้าสามารถตรวจเช็คพื้นที่ใส่สัมภาระของรถยนต์แต่ละคลาสได้ที่นี่

 • กระเป๋าเดินทาง
  ความจุ : ประมาณ 70 ลิตร
  ขนาด:70㎝×50㎝
  กระเป๋าเดินทาง

  ความสูง
  70cm

  ความกว้าง
  50cm

 • กระเป๋าถือ
  ขนาด:40cm×60cm
  กระเป๋าถือ

  ความสูง
  40cm

  ความกว้าง
  60cm

K Class

ตัวอย่างรุ่นรถ
DAYZ
ปริมาตรความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์
660
จำนวนที่นั่ง
4 ที่นั่ง

พื้นที่เก็บสัมภาระโดยเฉลี่ย
กระเป๋าเดินทาง
or
กระเป๋าถือ กระเป๋าถือ
ขนาดกระเป๋าเดินทาง
ความสูง:80㎝
ความกว้าง:80㎝
ลึก:30㎝