ค่าเช่ารถขั้นพื้นฐานหน้าเว็บไซต์ (ฤดูร้อนฮอกไกโด)

  • ไม่รวมค่าประกันชดเชยค่าเสียหายยกเว้น
  • ราคารวมภาษีแล้ว
  • สำหรับฮอกไกโดจะมีการปรับเปลี่ยนค่าเช่ารถขั้นพื้นฐาน (ค่าเช่าเฉพาะฤดูกาล) เฉพาะช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคมเท่านั้น
  • ตรวจสอบค่าเช่ารถเฉพาะฤดูกาลได้ ที่นี่

รถยนต์รุ่น Basic

K class

รุ่นรถยนต์ :
DAYZ เป็นต้น
จำนวนคน :
รถยนต์รุ่นเล็ก 4 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
6,310 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
6,310 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
7,290 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
6,310 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,160 เยน

S class

รุ่นรถยนต์ :
ROOMY, VITZ,NOTE เป็นต้น
จำนวนคน :
รถยนต์รุ่นเล็ก 4 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
7,290 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
7,290 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
9,230 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
6,800 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,260 เยน

A class

รุ่นรถยนต์ :
corollafielder เป็นต้น
จำนวนคน :
5 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
8,260 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
9,230 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
11,170 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
9,720 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,550 เยน

รถยนต์รุ่น Mini Van

MV class

รุ่นรถยนต์ :
SIENTA เป็นต้น
จำนวนคน :
6 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
9,720 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
11,170 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
13,600 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
10,690 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
1,740 เยน

รถยนต์รุ่น High Grade

HC class

รุ่นรถยนต์ :
MARKX,TEANA เป็นต้น
จำนวนคน :
5 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
11,170 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
13,600 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
17,010 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
13,600 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
2,330 เยน

รถยนต์รุ่น Wagon

WA class

รุ่นรถยนต์ :
SERENA(8ที่นั่ง), VOXY(8ที่นั่ง) เป็นต้น
จำนวนคน :
7,8 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
17,010 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
19,920 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
24,300 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
18,460 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
2,520 เยน

WB class

รุ่นรถยนต์ :
ELGRAND,VELLFIRE เป็นต้น
จำนวนคน :
8 ที่นั่ง
ดูภายในรถยนต์คลิกที่นี่
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
19,440 เยน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
22,840 เยน
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
28,180 เยน
ต่อเวลารายวัน (วันละ)4,950 เยน
20,890 เยน
เกินเวลาชั่วโมงละ
3,110 เยน
Page Top