แนะนำค่าบริการเช่ารถ

1ส่วนประกอบค่าบริการ

1 ค่าบริการขั้นพื้นฐานที่มีส่วนลดทางเว็บไซต์

2 บริการยกเว้นการชดเชยค่าเสียหาย (ตามความสมัครใจ)

ระบบนี้ใช้ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเสียหายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบแทน (ค่าเสียหายต่อสิ่งของ 50,000เยน, ค่าเสียหายต่อรถยนต์ 50,000เยน)
หากท่านต้องการใช้บริการยกเว้นการชดเชยค่าเสียหาย กรุณาลงทะเบียนก่อนออกเดินทาง (หลังจากออกเดินทางแล้วไม่สามารถยกเลิกบริการได้)
ค่าบริการยกเว้นการชดเชยค่าเสียหาย : ราคา 1,100เยน (รวมภาษี) ต่อ1วัน (24ชั่วโมง), 15วัน ถึง 1เดือน ราคา 16,500เยน (รวมภาษี)

หากเข้าข่ายกรณียกเว้นใดๆตามสัญญาประกันภัย จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

ชื่อประกันภัยเนื้อหาประกันภัยจำนวนเงินยกเว้นในส่วนที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ
การชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคล ไม่จำกัด (รวมถึงการรับผิดชอบเรียกค่าเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์) -
การชดเชยค่าเสียหายต่อสิ่งของ สูงสุด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 50,000เยน
เงินประกันอุบัติเหตุทางร่างกาย
 • สูงสุด 30ล้านเยน ต่อ 1 คน
 • ค่าชดเชยจะจ่ายให้สำหรับการบาดเจ็บของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (รวมถึงการเสียชีวิตและทุพพลภาพบางส่วน) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบอันเป็นเหตุจากผู้ขับขี่
  (ยอดเงินสูงสุด 30 ล้านเยน : ค่าเสียหายที่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจะถูกคำนวณตามหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในสัญญาประกันภัย)
-
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถเช่า สูงสุด ตามมูลค่าตลาดรถ 50,000เยน
สาเหตุหลักที่จะไม่ได้รับเงินประกันสินไหม (ข้อยกเว้น/ปัจจัยร่วมของทุกประกันภัย)
 • กรณีที่ไม่แจ้งตำรวจหรือไม่แจ้งให้สาขาทราบ (รวมถึงการเจรจรากับคู่กรณีโดยไม่ได้รับอนุญาต)
 • ขับขี่รถยนต์ด้วยความประมาท (เช่นอุบัติเหตุที่เกิดจากการจงใจ)
 • ไม่พกใบขับขี่, เมาแล้วขับ, ขับรถในอาการเสพสิ่งมึนเมา
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่เป็นบุคคลอื่นที่อยู่นอกเหนือการลงนามในสัญญาเช่ารถ
 • คู่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบในการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ
 • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเวลาเช่ารถโดยไม่แจ้งต่อเวลาให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าซ่อมบำรุง เช่น ยางแตก
 • ทำฝาถังน้ำมันหรืออุปกรณ์อื่นสูญหาย
 • สร้างความสกปรกภายในรถยนต์

3 บริการเสริมและค่าบริการอื่นๆ

บริการติดตั้งระบบนำทางรถยนต์ (ฟรี)
Child Seat (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

หากท่านมีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และประสงค์จะใช้ที่นั่งเสริมสำหรับเด็ก กรุณาระบุในขณะที่ลงทะเบียนจองรถล่วงหน้า หากท่านไม่แจ้งจองล่วงหน้า อาจจะไม่มีที่นั่งเสริมว่างสำหรับให้บริการท่าน
ค่าบริการเช่ารวมภาษี 1วัน (24ชั่วโมง) 550เยน, 2วัน 1,100เยน, 3วันขึ้นไป 1,650เยน

ประเภท ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ
สำหรับเด็กทารก (Baby Seat) 70cm 10kg และอายุไม่เกิน 12 เดือน
สำหรับเด็กเล็ก (Child Seat) 100cm 9~18kg และอายุไม่เกิน 6เดือน-4ปี
สำหรับเด็กประถม (Junior Seat) 135cm 15~36kg และอายุไม่เกิน 4-10ปี
ค่าธรรมเนียมการไม่สามารถดำเนินงานได้ NOC (Non-Operation Charge) (550เยน ต่อ24ชั่วโมง)

万เงินค่าชดเชยระหว่างรอการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดรถเนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจรขณะใช้บริการรถเช่า
หากรถขับเคลื่อนได้และส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด ค่าธรรมเนียม 20,000เยน
หากรถขับเคลื่อนไม่ได้ (ใช้รถยกเคลื่อนที่) และไม่ได้ส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด ค่าธรรมเนียม 50,000เยน
แต่ถ้าหากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการเสริม NOC ไว้ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมดังที่กล่าวมาด้านบนนี้

คอร์สบริการครอบคลุมอุ่นใจ (880เยน ต่อ 24ชั่วโมง)

เป็นคอร์สพิเศษที่ครอบคลุมทั้งบริการ NOC และบริการ JAF

บริการ JAF คืออะไร?
บริการ JAF เป็นบริการเสริมพิเศษสุดที่สามารถดูแลผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหาขณะใช้งานรถเช่าบนท้องถนน เช่น ใช้บริการรถยกได้ฟรี 15กิโลเมตร, บริการปะยางรั่วเร่งด่วน ไปจนกระทั่งอุบัติเหตุหรือเครื่องเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ลากรถตกหล่มโคลนตมหรือถนนหิมะ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถให้บริการฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาและอุบัติเหตุอื่นๆได้ด้วย
สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก JAF อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อบริการเพิ่มเติมอีก

ค่าบริการเสริมอื่นๆ (ต้องจองล่วงหน้า)
4WD1,650เยน ต่อ 24ชั่วโมง
Carrier1,100เยน ต่อการเช่า 1ครั้ง
Studless tire ยางล้อพิเศษ (ยางหน้าหนาว) ไม่เสียค่าบริการ

4 ค่าบริการคืนรถเช่าต่างสาขา

กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนรถต่างสาขา จะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามที่กำหนด

ดูค่าบริการคืนรถเช่าต่างสาขาที่นี่

5 ค่าบริการเชื้อเพลิง (เช่น ค่าน้ำมันรถ)

น้ำมันจะเต็มถังเมื่อท่านได้รับรถ ดังนั้นกรุณาเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อนำรถมาคืน หากมาคืนรถโดยไม่เติมน้ำมันให้เต็มถัง จะเรียกเก็บค่าน้ำมันโดยคำนวณจากระยะทาง ซึ่งราคาจะสูงกว่าปั๊มน้ำมันทั่วไป

2การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ทางบริษัทจะรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเป็นหลัก กรุณาชำระเงินได้ที่สาขาในวันที่ท่านเริ่มใช้บริการ
กรุณาใช้บัตรที่มีชื่อตรงกันกับใบขับขี่ของผู้ใช้บริการ
ท่านที่ไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระด้วยเงินสดได้โดยแสดงเอกสารแสดงตัวตนที่ใช้ตรวจสอบใบหน้าหรือที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่สาขา

สาขาที่สนามบินจะรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

ขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน

บัตรเครดิตที่สามารถชำระได้

VIEW、VISA、JCB、MasterCard、AMERICAN EXPRESS、Nicos、UC

VIEW
VISA
JCB
MasterCard

AMERICAN EXPRESS
NICOS
UC

เอกสารที่ใช้แสดงตัวตนเพื่อตรวจสอบใบหน้าและที่อยู่ของลูกค้า
 • 健康保険証
 • 社員証・学生証(顔写真付のもの)
 • หนังสือเดินทาง
 • 年金手帳
 • 住民基本台帳カード(氏名・生年月日・住所の記載のあるもの)
 • 外国人登録証
 • 発行2ヶ月以内の書類
  公共料金(電気・ガス・水道・NTT固定電話・NHK)領収書、住民票、社会保険料領収書、国税・地方税領収書、納税証明書、印鑑証明
Page Top