การใช้งานเว็บไซต์

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

 • Microsoft Edge
 • FireFox เวอร์ชั่นล่าสุด
 • chrome เวอร์ชั่นล่าสุด

※สำหรับการใช้งานด้วยเบราว์เซอร์หรือเวอร์ชั่นอื่น ทางบริษัทจะไม่รับประกันการทำรายการใดๆของท่าน

เกี่ยวกับ Javascript

เว็บไซต์นี้มีหน้าเพจที่ใช้โปรแกรม Javascript
หากเบราว์เซอร์ของท่านยังไม่ได้เปิดใช้โปรแกรม Javascript อาจส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงผลข้อมูล
กรุณาเปิดใช้โปรแกรม Javascript ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ข้อยกเว้น

ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อยกเว้นและกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่อัพเดทและถูกต้อง แต่ไม่สามารถถูกนำไปเป็นข้อมูลเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสามารถในการใช้งานใดๆได้
กรุณานำข้อมูลไปใช้เพื่อตัดสินใจและรับผิดชอบด้วยตัวท่านเอง มิเช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลทุกกรณี

ข้อห้ามปฏิบัติ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามผู้ใช้บริการเว็บไซต์ปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • พฤติกรรมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือทำลายทรัพย์สินของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม รวมทั้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดใดๆ
 • พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม รวมทั้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายนั้นด้วย
 • พฤติกรรมที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรม รวมทั้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายนั้นด้วย
 • พฤติกรรมที่ขัดต่อจารีตประเพณีหรือผิดกฎข้อบังคับในทางกฎหมาย รวมทั้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายนั้นด้วย
 • พฤติกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร รวมทั้งพฤติกรรมการตระเตรียมเพื่อจุดประสงค์นั้นด้วย
 • พฤติกรรมแจ้งข้อมูลหรือลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น ลงทะเบียนด้วยอีเมลของผู้อื่น เป็นต้น
 • พฤติกรรมที่ทำให้บริษัทหรือบุคคลที่สามต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่น
 • พฤติกรรมการใช้โปรแกรมหรือส่งข้อมูลที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายนั้นด้วย
 • และพฤติกรรมอื่นๆที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์ ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยชื่อว่า 「SSL(Secure Sockets Layer)」ไว้เพื่อใช้งานอัติโนมัติ ดังนั้น ระบบจะแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นรหัสตัวเลขแล้วส่งต่อไปยังระบบ

Page Top