แนะนำการใช้งาน

1ค้นหาการจอง

 • สามารถจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าได้ 6 เดือน
 • สามารถลงทะเบียนในระบบได้จนถึงเวลา 12:00 ก่อนออกเดินทางล่วงหน้า 2 วัน
  【เวลาทำการ】 9:00~17:30(วันหยุด 30ธันวา~3มกรา)
 • กรุณาใช้ชื่อเพื่อลงทะเบียนในนาม “ผู้ใช้บริการ” (ผู้เช่ารถ)
 • โปรดทราบว่า ในการจองนี้ท่านไม่สามารถระบุรุ่นรถยนต์ได้
 • ในกรณีที่ท่านเลือก “ไม่เข้าร่วม” ระบบประกันคุ้มครองค่าเสียหายที่มีให้เลือกในหน้าการจองผ่านเว็บไซต์หรือหน้าคำนวณราคาเช่ารถ ระบบจะไม่รวมค่าประกันคุ้มครองค่าเสียหายให้ท่าน

2การตอบรับการจอง

 • การตอบรับยืนยันการจองของท่าน จะแบ่งเป็น 2 กรณี ตอบรับทันทีที่จอง หรือ ตอบรับภายในวันถัดไป ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้บริการ, สาขาที่ใช้บริการ และรุ่นรถยนต์ที่ให้บริการ
 • กรณีที่ตอบรับยืนยันการจองทันทีที่ลงทะเบียน ระบบตอบรับอัตโนมัติจะส่งเมลยืนยันให้ท่านทันที
 • กรณีที่ไม่สามารถตอบกลับได้ทันทีที่ลงทะเบียนระบบจะตอบกลับท่านภายในวันถัดไป หากไม่มีการตอบกลับกรุณาติดต่อศูนย์รับจอง
 • การตั้งค่าความปลอดภัยในอีเมลของท่าน อาจทำให้เมลตอบรับไม่แสดงผลในหน้าหลักกรุณาตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยอีกครั้ง ก่อนการติดต่อสอบถามศูนย์รับจอง
 • 【เวลาทำการ】9時~17時30分
  อย่างไรก็ตาม หากท่านลงทะเบียนในระบบช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม ได้โปรดทราบว่าท่านอาจจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนหลังจากวันที่ 4 มกราคม ยกเว้นบางท่านที่ได้รับเมลยืนยันทันที

3การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง

การยกเลิกการจอง สามารถยกเลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์ภายในเวลา 12:00 ก่อนวันออกเดินทาง 1 วัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจอง สามารถทำรายการได้ภายในเวลา 12:00 ก่อนออกเดินทาง 1 วัน ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากท่านทำรายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองหลังเวลา 12:00 ก่อนวันเดินทาง กรุณาโทรติดต่อไปยังสาขาโดยตรง ส่วนท่านที่ทำรายการในช่วงวันที่ 30 ธันวา-3 มกรา กรุณาติดต่อไปยังสาขาที่ใช้บริการโดยตรง

 • 【เวลาทำการ】9:00~17:30(วันหยุด 30ธันวา~3มกรา)
  E-mail:yoyaku@jrh-sol.co.jp

หากท่านไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า บริษัทจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามกำหนด โดยคิดมูลค่าไม่เกิน 6,600 เยนรวมภาษี

ก่อนออกเดินทาง 7 วันฟรี
ก่อนออกเดินทาง 6วัน-3วันเสียค่าธรรมเนียม 20%
ก่อนออกเดินทาง 2วัน-1วันเสียค่าธรรมเนียม 30%
วันที่ออกเดินทางหรือหลังจากนั้นเสียค่าธรรมเนียม 50%

4การเปลี่ยนแปลงเวลาใช้บริการ

 • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้เร็วขึ้น กรุณาทำรายการได้ที่ย่อหน้าก่อนหน้านี้
 • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหลังจากเวลาที่จองไว้ กรุณาติดต่อแจ้งไปยังสาขาที่ใช้บริการล่วงหน้า หากท่านใช้รถเกินเวลาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างเวลานั้น ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ได้โปรดระวังด้วย

  กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนเวลาเช่ารถในวันเดินทางหรือระหว่างเช่ารถ ได้โปรดเข้าใจว่าการยืนยันอาจไม่ได้ตามที่ท่านประสงค์ขึ้นอยู่กับคิวการจอง

 • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคืนรถก่อนเวลากำหนด ทางบริษัทจะทำการหักค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งและคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า

  ค่าธรรมเนียม
  (ค่าบริการพื้นฐานที่คำนวณตามระยะเวลาเช่าตามสัญญา) -(ค่าบริการพื้นฐานที่คำนวนตามระยะเวลาตั้งแต่รับรถจนถึงคืนรถ) ×50%

5 ที่นั่งเสริมเด็กเล็ก・4WD

หากท่านมีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และประสงค์จะใช้ที่นั่งเสริมสำหรับเด็ก กรุณาระบุในขณะที่ลงทะเบียนจองรถล่วงหน้า หากท่านไม่แจ้งจองล่วงหน้า อาจจะไม่มีที่นั่งเสริมว่างสำหรับให้บริการท่าน ในขณะเดียวกัน ท่านที่ประสงค์จะใช้รถ 4WD กรุณาแจ้งขณะที่ลงทะเบียนจองรถล่วงหน้า เนื่องจากจำนวนรถมีจำกัด อาจไม่สามารถจัดหาให้ได้ในบางกรณี

บริการเสริมดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูได้ที่ “เกี่ยวกับตัวเลือก”

ประเภทส่วนสูงน้ำหนักอายุ
สำหรับเด็กทารก (Baby Seat) 70cm10kgtd> และอายุไม่เกิน 12 เดือน
สำหรับเด็กเล็ก(Child Seat) 100cm9~18kgและอายุไม่เกิน 6เดือน~4ปี
สำหรับเด็กประถม(Junior Seat) 135cm15~36kgและอายุไม่เกิน 4~10ปี

ค่าบริการเช่ารวมภาษี 1วัน 550เยน, 2วัน 1,100เยน, 3วันขึ้นไป 1,650เยน

6 การชำระเงิน

ทุกสาขาในพื้นที่เกาะฮอกไกโด รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นหลัก
หากท่านต้องการชำระด้วยเงินสด กรุณาแสดงเอกสารแสดงตัวตนดังต่อไปนี้

สาขาที่สนามบินรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

◎แสดงเอกสารยืนยันตัวตนหรือที่อยู่ปัจจุบัน

 • 公共料金領収書
 • 社会保険領収書
 • 健康保険証
 • 年金手帳
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
 • 社員証・学生証等
 • 住民票(発行2ヶ月以内のもの)
 • 印鑑証明(発行2ヶ月以内のもの)
 • 住民基本台帳カード(氏名、生年月日、住所の記載があるもの)

ภาษีผู้บริโภครวมอยู่ในค่าบริการเช่ารถเรียบร้อยแล้ว

VIEW、VISA、JCB、MasterCard、AMERICAN EXPRESS、Nicos、UC

VIEW
VISA
JCB
MasterCard

AMERICAN EXPRESS
NICOS
UC

7เช็คอินด่วน

เป็นบริการสำหรับท่านที่ต้องการออกเดินทางแบบเร่งด่วนในวันที่เช่ารถ หากท่านใดต้องการใช้บริการเช็คอินเร่งด่วนกรุณาดูข้อมูลด้านล่างนี้ กรุณาดูรายละเอียดที่นี่

8น้ำมันรถ

น้ำมันจะเต็มถังเมื่อท่านได้รับรถ ดังนั้นกรุณาเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อนำรถมาคืน หากมาคืนรถโดยไม่เติมน้ำมันให้เต็มถัง จะเรียกเก็บค่าน้ำมันโดยคำนวณจากระยะทาง (ราคาสูงกว่าปั๊มน้ำมันทั่วไป)

9 ประกันคุ้มครองความเสียหายและอุบัติเหตุ

รถที่ให้เช่าจะมีค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัย/ความคุ้มครองตามจำนวนดังต่อไปนี้ แต่ถ้าหากเข้าข่ายกรณีข้อยกเว้น ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

ชื่อประกัน เนื้อหาประกัน เงินลดหย่อนค่าเสียหายที่ลูกค้ารับผิดชอบ
ชดเชยค่าเสียหายคู่กรณี— ไม่จำกัด (รวมถึงความรับผิดของยานพาหนะที่บังคับใช้)
ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินไม่จำกัดต่อ 1 อุบัติเหตุ 50,000 เยน
ความคุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล
 • สูงสุด 30 ล้านเยนต่อ 1 คน
 • ค่าชดเชยจะจ่ายให้สำหรับการบาดเจ็บของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (รวมถึงการเสียชีวิตและทุพพลภาพบางส่วน) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบอันเป็นเหตุจากผู้ขับขี่
  ยอดเงินสูงสุด 30 ล้านเยน : ค่าเสียหายที่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจะถูกคำนวณตามหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในสัญญาประกันภัย
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถเช่า เยน ตามมูลค่าตลาดรถสูงสุด 50,000

สาเหตุหลักที่จะไม่ได้รับเงินประกันสินไหม (ข้อยกเว้น/ปัจจัยร่วมของทุกประกันภัย)

 • กรณีที่ไม่แจ้งตำรวจหรือไม่แจ้งให้สาขาทราบ (รวมถึงการเจรจรากับคู่กรณีโดยไม่ได้รับอนุญาต)
 • ขับขี่รถยนต์ด้วยความประมาท (เช่นอุบัติเหตุที่เกิดจากการจงใจ)
 • ไม่พกใบขับขี่, เมาแล้วขับ, ขับรถในอาการเสพสิ่งมึนเมา
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่เป็นบุคคลอื่นที่อยู่นอกเหนือการลงนามในสัญญาเช่ารถ
 • คู่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบในการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ
 • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเวลาเช่ารถโดยไม่แจ้งต่อเวลาให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าซ่อมบำรุง เช่น ยางแตก
 • ทำฝาถังน้ำมันหรืออุปกรณ์อื่นสูญหาย
 • สร้างความสกปรกภายในรถยนต์

10บริการตัวเลือกคุ้มครองพิเศษ (ใช้บริการตามความสมัครใจ)

หากท่านลงทะเบียนใช้บริการตัวเลือกคุ้มครองพิเศษ โดยชำระค่าธรรมเนียมก่อนออกเดินทาง 1,100เยน ต่อ 1 วัน(24 ชั่วโมง) ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายกรณียกเว้นแทนลูกค้าทั้งหมดในทุกข้อที่กล่าวมาในตารางด้านบน

มีข้อยกเว้นบางกรณีอ้างอิงจากสัญญาประกันภัย

11ค่าธรรมเนียมการไม่สามารถดำเนินงานได้ (NOC (Non-Operation Charge))

หากต้องมีการซ่อมแซมรถหรือทำความสะอาดเนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจรขณะใช้บริการรถเช่า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียม NOC ในฐานะส่วนหนึ่งของการชดเชยระหว่างการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดรถ

ถึงแม้ลูกค้าได้ซื้อบริการตัวเลือกคุ้มครองพิเศษเอาไว้แล้ว ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เช่นเดียวกัน (ไม่มีภาษี)

เมื่อส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด 20,000 เยน
เมื่อไม่ได้ส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด50,000เยน
Page Top